Phòng đào tạo

than dong viet

Hỗ trợ kỹ thuật

HT Design

Camera

0975 34 88 96
0914 199 991

.:Dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết

Khám phá phương tiện giao thông đường bộ

Trẻ biết mô tả các đặc điểm đặc trưng, So sánh , phân biệt được điểm giống và khác nhau của các phương tiện giao thông đường bộ. Giáo dục trẻ ngồi ngay ngắn, ngồi trên xe.

I. Yêu cầu:

- Trẻ biết mô tả các đặc điểm đặc trưng rõ nét của các loại phương tiện giao thông đường bộ quen thuộc: xe đạp, xe máy, xe ô tô...

- So sánh , phân biệt được điểm giống và khác nhau của các phương tiện giao thông đường bộ.

- Giáo dục trẻ ngồi ngay ngắn, ngồi trên xe.

II. Chuẩn bị:

- Xe máy, tranh xe ô tô, xe khách

- Lô tô phương tiện giao thông

III. Tổ chức hoạt động:

* Hoạt động 1: Vận động theo nhạc "lái xe ô tô"

- Cô dẫn dắt giới thiệu bài hát

- Cô mở nhạc và cùng cháu vận động bài hát

- Cô đàm thoại với trẻ về bài hát

+ Bài hát tên là gì?

+ Bài hát nói về phương tiện giao thông nào?

- Cô dẫn dắt giới thiệu hoạt động

* Hoạt động 2: Khám phá phương tiện giao thông đường bộ

- Cô cho trẻ kể những phương tiện giao thông đường bộ mà trẻ biết, cô gợi ý để trẻ nói về đặc điểm, nơi hoạt động, lợi ích của những phương tiện giao thông đó.

- Cô cho trẻ quan sát xe máy, xe đạp ở nhà xe.

+ Cô cho trẻ lên chỉ các bộ phận của xe máy, đặc điểm, nhiên liệu, tốc độ, nơi hoạt động.

- Cô khái quát lại.

- Cô tạo tình huống xuất hiện tranh xe ô tô.

- Cho trẻ quan sát và nhận xét về xe ô tô cấu tạo âm thanh, nhiên liệu, tốc độ.

- Cho trẻ so sánh, phân biệt điểm giống và khác nhau giữa xe máy và xe đạp.

- Cô khái quát lại và mở rộng thêm một số phương tiện giao thông đường bộ khác cho trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi "ô tô về đúng bến"

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô cùng trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần

- Cô động viên, khuyến khích trẻ

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Các tin khác: