Phòng đào tạo

than dong viet

Hỗ trợ kỹ thuật

HT Design

Camera

0975 34 88 96
0914 199 991

.:Dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết

Thêm, bớt, chia nhóm đồ vật có 8 đối tượng làm 2 phần

Trẻ biết cách chia số lượng 8 thành 2 phần Rèn kỷ năng thêm, bớt trong phạm vi 8 Giáo dục trẻ chú ý trong giờ học


I. Yêu cầu:

- Trẻ biết cách chia số lượng 8 thành 2 phần

- Rèn kỷ năng thêm, bớt trong phạm vi 8

- Giáo dục trẻ chú ý trong giờ học

II. Chuẩn bị:

- Mỗi trẻ 8 bánh xe

- Các thẻ số 2, 6, 4, 5, 3 đủ cho cô và trẻ.

III. Tổ chức hoạt động:

* Hoạt động 1: Luyện tập nhận biết nhóm đồ vật có 8 đối tượng

- Cho trẻ tìm, đếm các nhóm đồ vật có 8 đối tượng trong lớp

- Cô cho trẻ đếm tiếng xắc xô của cô

* Hoạt động 2: Chia 8 đối tượng làm 2 phần

- Cô làm mẫu cách chia 8 đối tượng làm 2 phần

- Cô cho trẻ chia theo ý thích, cô gợi ý để trẻ chia theo nhiều cách khác nhau.

- Cho trẻ chia số bánh xe làm 2 phần trong đó có 1 phần có số lượng theo yêu cầu của cô

- Cô hỏi trẻ phần còn lại có bao nhiêu bánh xe

- Cô tuyên dương trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi trò chơi "Ai nhanh nhất"

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô cùng trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần

- Cô động viên, khuyến khích trẻ

                                              ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Các tin khác: